Techniek

Wat is Kendo?UitrustingShinai & BokkenEtiquetteBasisTechniekTrainingKata

Er zijn verschillende technieken (waza) om de tegenstander de baas te zijn. Deze technieken zijn in twee categorieen onder te verdelen:
Shikake waza: Hierbij wordt aangevallen op het moment dat de tegenstander een opening vertoont.
– Oji waza: Hierbij wordt de aanval van de tegenstanderd opgevangen of van richting veranderd om deze vervolgens in een eigen aanval om te zetten.

Shikake waza

Debana wazaVliegende kote2
Bij deze techniek zet je de aanval in op het moment dat je tegenstander op het punt staat aan te vallen of naar voren te komen. Debana richt zich op de intentie van de tegenstander. Als de tegenstander aanvalt doet zich meestal een opening voor waarop geanticipeerd moet worden met een ‘kleine’-techniek.

Hiki waza
Bij deze techniek sla je kote, men of do, terwijl je achterwaarts beweegt. De uitgangspositie van deze slagen is meestal tsubazeriai (contact van beide tsuba, zie onderdelen shinai).

Katate waza
Deze groep technieken wordt gekenmerkt doordat ze met een hand worden uitgevoerd. Men gebruikt de rechterhand of linkerhand om een steek of slag toe te brengen.

Jodan waza
Deze technieken worden allen uitgevoerd vanuit jodan no kamae (zie basis). Er zijn technieken vanuit linker jodan (linker voet voor) en rechter jodan (rechter voet voor). Ook kunnen de technieken met een hand worden uitgevoerd.

Renzoku waza: nidan- sandan waza
Tweestaps- of driepstapstechnieken worden gebruikt om, als de eerste (of tweede) aanval mislukt, alsnog met een tweede of derde aanval een punt te scoren. Deze technieken worden ook aangewend om met de eerste aanval een reactie uit te lokken waardoor de tegenstander zijn houding verandert en er een opening ontstaat.

Harai waza
Wanneer de verdediging van de tegenstander geen opening (suki) vertoont moet men er zelf een creeren. Dit wordt o.a. gedaan door het zwaard van de tegenstander uit het centrum te slaan gevolgd door een onmiddelijke aanval.

Katsugi waza
Hierbij wordt niet over het hoofd (shomen) maar over de linkerschouder gezwaaid. Deze snelle en onverwachtse beweging kan een verrassingselement geven, waardoor een opening (suki) bij de tegenstander ontstaat. Deze opening wordt benut door een punt te scoren.

Oji waza

Nuki waza
Bij deze techniek beweegt men het lichaam zo dat de aanvaller in de lucht slaat. De ontstane opening (suki) gebruikt je om kote, do of men te treffen. Bij nuki waza moet je het gevoel hebben de tegenstander voor te willen zijn. Een afwachtende houding zal geen succes opleveren.

Suriage waza
Bij deze techniek sla je de shinai van de tegenstander weg, voordat deze je heeft geraakt. De daardoor ontstane opening gebruik je om men of kote te slaan.

Kaeshi waza
Bij deze techniek blokkeer je de aanval van de tegenstander met je shinai en gebruikt de daardoor ontstane opening (suki) om zelf een aanval uit te voeren.

Uchiotoshi waza
Bij deze techniek beweeg je je lichaam op het moment dat de slag van je tegenstander aankomt en slaat met je shinai de shinai van de tegenstander aan het eind van zijn slag naar beneden. De opening (suki) die vervolgens ontstaat, gebruik je om een aanval uit te voeren.