Beginners

De eerstvolgende beginnerscursus start 22 September 2022. Heb je interesse? Kom gerust eens bij een training kijken. Je bent altijd welkom!

Schrijf je in voor de volgende beginnerscursus.

Beginnerscursus kendo

Kendovereniging Shinbukan organiseert twee keer per jaar een beginnerscursus, meestal in februari/maart en september. De cursus bestaat uit 12 lessen van een uur, op donderdag avond van 19:30 uur tot 20:30 uur. Voor de cursus hoef je geen materiaal aan te schaffen, sportkleding is prima. We trainen op blote voeten. Kendo is niet blessuregevoelig, maar deelname is op eigen risico.
Tijdens deze beginnerscursus leer je de basics van het kendo zoals voetenwerk, verschillende slagen en correcte lichaamshouding.

Kosten

Kosten incl shinai (bamboezwaard) 90 euro, studenten € 80,=
Kosten excl shinai (bamboezwaard) 55 euro, studenten € 45,=

Eerste les vrijblijvend

De eerste les van de beginnerscursus is een gratis proefles en geheel vrijblijvend. Hopelijk voldoet kendo aan je verwachtingen. Wil je na de proefles doorgaan met de cursus? Schrijf je dan definitief in (inschrijflijst is aanwezig in de dojo) en betaal zo spoedig mogelijk.

Wat verwachten we van jou?

We verwachten dat je inzet toont en plezier hebt. Kendo is technisch en je moet geconcentreerd en ontspannen blijven. Bij kendo ben je nooit uitgeleerd en het is belangrijk dat je bereid bent je eigen grenzen op te zoeken en jezelf blijft verbeteren.Toch staat plezier bovenaan: we hopen dat je kendo leuk vindt en met plezier naar de dojo komt.

Extra Corona maatregelen

We proberen kendo zo veilig mogelijk te houden. Corona is op dit moment nog steeds een grillige factor.

Bij kendo kom je ook af en toe dicht bij elkaar, er wordt geschreeuwd. Dat zijn risicoverhogende factoren. Aan de andere kant: de zaal wordt uitstekend geventileerd, de luchtkwaliteit is bijna buitenkwaliteit, en er is volop ruimte.

Om de risico’s zo klein mogelijk te houden, vragen we iedereen: zowel de leraren, de leerlingen als de deelnemers aan de beginnerscursus gevaccineerd te zijn. Als u om wat voor reden dan ook nog niet gevaccineerd bent, willen we u vragen op een later moment op te geven voor de beginnerscursus. We hopen dat u begrip heeft voor dat standpunt.

Beginners course Kendo

Kendo is a traditional sword fighting sport which originates from the Japanese samurai tradition. In our course you will learn the basics of Kendo, like a good posture, good ‘spirit’ and how to deliver a correct strike.

You don’t need to purchase any specific equipment for the course. Having comfortable sports clothing is enough. We train on bare feet.

Kendo is not injury prone, but participation is at your own risk.

Costs

Costs: incl shinai (bamboo sword) 90 euro, students € 80,=

Costs: excl shinai (bamboo sword) 55 euro, students € 45,=

What do we expect from you?

We expect you to show commitment and have fun. Kendo is technical and you have to stay focused and relaxed. With kendo you never stop learning and it is important that you are willing to push your own limits and continue to improve yourself. Nevertheless, fun comes first: we hope you like kendo and enjoy coming to the dojo.

Corona precoutions

We try to keep kendo as safe as possible. Corona is at this moment still a very unpredictable factor.

At kendo you’ll be close to each other sometimes, and there will be shouting. That are risk-raising factors. On the other hand: the training room is excellent ventilated, the air quality is almost the same as outdoor, and there is plenty of space.

To keep the risks als low as possible, we ask everybody: the teachers, the students and the members of the beginnerscourse to get vaccinated. If you are not vaccinated yet, for what reason however, we ask you to register and join us on a later moment. We hope you understand this point of view.