Romanian Translation

Bun venit la clubul de kendo Shin Bu Kan!

Clubul

Clubul Shin Bu Kan a fost fondat în anul 1975 de c?tre Anton Kemmerling ?i Jan Snakenborg. Club este asociat cu Asocia?ia Olandez? de Kendo (NKR, www.nkr.nl). Instructorul-?ef al dojo-ului ?i sensei, Willem Riesenkamp este 5 Dan în kendo. La fel este ?i Andreas Kroeze-sensei. Kroeze a fost membru al echipei na?ionale olandeze de kendo pentru câ?iva ani. Martin v Dijk (5 Dan kendo) a început în Groningen ?i acum este unul dintre sensei din Meppel.

Liderul adjunct al dojo-ului este Farley Fukur, 4 Dan în kendo, 3 Dan în iaido ?i jodo.

Unul dintre membrii no?trii este membr? a echipei olandeze de femei ?i este 4 Dan kendo. S-a mutat în Rotterdam.

În plus, sunt ?ase membrii care sunt 3 Dan, patru sunt 2 Dan ?i cinci sunt 1 Dan. Mai sunt în jur de zece membrii care sunt Kyu sau care nu au grad.

Cel mai important este dorin?a de dezvoltare personal? prin kendo.

Motoul clubului nostru:

Progresul încet nu este o ru?ine. Dar este p?cat s? ajungi s? te opre?ti”

Dac? sunte?i membrul unui alt club, din Olanda sau din afar?, v? invit?m s? v? antrena?i cu noi.

Cu toate acestea, nu oferim lec?ii private.

În cadrul clubului se afl? multiple na?ionalit??i, a?adar pute?i s? v? sim?i?i bine veni?i!

Rela?ii:

Am rela?ii strânse cu cluburile de kendo Suirankan din Meppel, Seikenjuku din Oldenburg ?i Noru-ken din Dietzenbach, în apropiere de Frankfurt.

Contacte:

Instructor-?ef:
Willem Riesenkamp
Telefon: 050-3130684
email: willem@wilbo.demon.nl

Webmaster:
Wim Horenberg
email: wjhorenberg@home.nl

Orar de antrenamente:

You can visit us:

Monday 8.30 pm – 10pm:

Thursday 7:30 pm – 9:30 pm

Saturday morning 10.30am – 12am

Loca?ia dojo-ului:

Ne antren?m în cadrul colegiului Alfa

Kardingerweg 48.

9735 AH Groningen