Wel/geen trainingen in de periode t/m de zomervakantie

In overleg met het Alfacollege zullen we tot aan de zomervakantie 2024 als volgt trainen:

Voor de zaterdagtraining zal met ingang van 30 maart 2024 de mogelijk bestaan een half uur langer te trainen. De reguliere trainingstijd blijft van 10:00 – 12:00 uur, maar er is dus daarna een mogelijkheid om een half uur uit te lopen voor “specials”, zoals bijvoorbeeld katatraining, wedstrijdvoorbereiding, examenvoorbereiding e.d. Dat laatste half uur is facultatief.

Basisregel: we trainen zoveel mogelijk door conform ons eigen rooster, ook in bijv de meivakantie.  Ook op o.a. Koningsdag.

Over Hemelvaartsdag (donderdag 9 mei) moeten we nog een besluit nemen.

Uitzonderingen waarop dus NIET wordt getraind bij het Alfacollege:

  • Paasmaandag 1april
  • Pinksterweekend: zaterdag 18 mei en Pinkstermaandag 20 mei (we gaan dan naar Oldenburg)
  • Zomervakantie 15 juli t/m 1 september. Dan wijken we uit naar de Rodenburghal in Leek en/of Suirankan in Meppel.

——————–

Training in the period up to and including the summer holidays 2024

In consultation with the Alfacollege, we will train as follows until the summer holidays 2024:

Starting on the 30th of March 2024, it will be possible to train half an hour longer for Saturday training. The regular training time remains from 10:00 AM – 12:00 PM, but afterwards there is an option to continue for half an hour for”specials”, such as kata training, competition preparation, exam preparation, etc. This last half hour is optional.

We continue training as much as possible in accordance with our own schedule, including during the May holidays and on King’s Day for example. We still have to make a decision about Ascension Day (Thursday, 9th of May).

Exceptions to which training is NOT provided at Alfacollege:

  • Easter Monday April 1 
  • Whitsun weekend: Saturday May 18 and Monday May 20 (we will then go to Oldenburg) 
  • Summer holidays July 15 to September 1. In this period we’ll go to the Rodenburghal in Leek and/or Suirankan in Meppel.

Laat een reactie achter