Het nieuwe seizoen begint weer!!

De laatste zomertraining in Leek zit erop (dat was zaterdag 27 augustus)

We beginnen weer in het Alfacollege met onze gewone trainingen. De trainingstijden zijn ongewijzigd ten opzichte van het afgelopen jaar, zie hiernaast.

De afgelopen jaren hebben we de nodige beperkingen gehad door Corona, dus conditioneel en technisch hebben de meesten wel een paar veren moeten laten. De komende periode (tot aan de kerstdagen) willen we die gaten weer dichten. De groep leraren is met elkaar in overleg hoe dat het beste zou kunnen. Dat moet nog wat uitkristalliseren, maar enkele hoofdlijnen:

  1. De beginnerscursus start dit jaar op donderdag 22 september van 19:30 uur tot 20:30 uur.
  2. De mediumgroep en de gevorderden blijven net als voorheen 1 groep
  3. Minder praten door de leraar, de leerlingen gaan intensiever bezig met de oefeningen en met elkaar (dus ook de motodachi-rol steviger neerzetten).
  4. Wat aanpassingen in de lesstructuur en oefenvormen.

Sommigen zullen wat moeten overwinnen om het kendo weer op te pakken. In het begin zal het ook best pittig zijn, want de agenda is natuurlijk met andere dingen gevuld geraakt, de conditie is er niet beter op geworden, etc. Houd vol en je wordt beter dan je ooit was!

Maandag 29 augustus begint de eerste training in het Alfacollege!

English
The new season starts again!

The last summertraining in Leek is behind us (that was Saturday 27th of August).

We’ll start again in the Alfacollege with our normal training. The trainingtimes are unchanged, see nearby on this page.

The last few years we had to deal with the limitations due to Corona. So conditional and technical the most of us were facing a decline. The next period (until Christmas) we want to get to the old level again. The group of teachers are deliberating how this can be done. That still needs to crystallize a bit, but a few main points:

  1. The beginners course starts this year on Thursday 22th of September from 19:30 to 20:30.
  2. The medium group and the advanced remain 1 group as before
  3. Less talking by the teacher, the students are more intensively involved with the exercises and with each other (so also putting the motodachi role more firmly).
  4. Some adjustments in the lesson structure and practice forms.

Some will have to overcome some to pick up kendo again. It will also be quite tough in the beginning, because of course the agenda has become filled with other things, the condition has not improved, etc. But keep it up and you will be better than you ever were!

The first training in the Alfa College starts on Monday 29 August!

Laat een reactie achter